Autor – Salvador Dali
Ime slike – Madonna of Port Lligat
Dimenzije – 50×70 cm.
Cena – 500 din