Autor – Leonardo da Vinči
Ime albuma- Leonardo da Vinči
Dimenzije – 50×70 cm.
Cena jedne slike – 500 din